Update Reset

Stress er en tilstand - ikke en sygdom

Stress kan ramme ALLE – stress er ikke en sygdom, men en tilstand og kroppens naturlige reaktion på overbelastning. Overordnet handler stress om, at der ikke er balance imellem de udfordringer du står overfor og de ressourcer du har til rådighed. Stress er et ord de fleste er bekendt med. Det bliver brugt af mange til at beskrive perioder, hvor man oplever travlhed eller føler sig presset. Det er vigtigt at pointere, at kortvarig stress ikke er negativt, men derimod kan være nyttigt. Det hjælper dig med at holde fokus og yde dit bedste fx i en eksamens situation, ved en vigtig opgave på arbejdet eller når du skal løbe efter bussen for at nå den.

Jeg kan hjælpe dig med at få det bedre når du har stress. Jeg tilbyder en behandling der kan mindske og afhjælpe din stress, og sammen planlægger vi det bedste behandlingsforløb for dig. 

Langvarig stress har indvirkning på dagligdagen

Det er først når stress er til stede over længere tid, at den bliver uhensigtsmæssig og symptomerne viser sig og har negativ indvirkning på dagligdagen.

Langvarig stress er i dag den hyppigste årsag til, at mennesket ikke fungerer optimalt og stress har indvirkning på stort set alle aspekter af dit liv.

Når du er ramt af stress kan du ikke det du plejer, hvilket kan give en følelse af afmagt og en oplevelse af at miste kontrollen over dig selv. Det kan være skræmmende, men det er vigtigt at vide at symptomerne på stress aftager i takt med du er i behandling for din stress. Ekstra hvile og restitution vil være påkrævet i en periode. 


Symptomer på stress kan være:

 • manglende lyst og overskud til at deltage i sociale arrangementer

 • det synes uoverkommeligt og uoverskueligt at tage på arbejde og i skole

 • svært at ”komme igennem” dagen, da du er meget træt

 • du føler uro og anspændthed

 • du ikke kan samle dig om en opgave

 • samværet med andre påvirkes og-

 • du har søvnproblemer


Der sker en ændring af mange elementer i din dagligdag når du har stress fx:

 • samvær med familie og venner 

 • manglende overskud til at deltage i fritidsaktiviteter  

 • kostvaner

 • søvnmønster

 • humør og-

 • tankemønster m.m.

Ved langvarig stress, hvor kroppen er i konstant alarmberedskab, kan det medføre alvorlig risiko for udvikling af livstruende sygdomme, da kroppen ikke får mulighed for at restituere og genopbygge ressourcer. Det tærer på kroppen og kan skade både livsvigtige organer og hjernefunktioner.


Kroppen registrerer stress som en trussel imod dig

Når du føler dig presset og oplever stress registrerer kroppen det som en trussel imod dig, og et dybtliggende og mere primitivt hjerneområde overtager styring af dine tanker og adfærd. Der sker en aktivering i det nervesystem der er kendt som kroppens kamp-flugt-system. Det er et nervesystem der er uden for din kontrol og aktiveres helt automatisk og når din krop registrerer der er fare på færde.


Din krop kan nemlig ikke skelne imellem:

 1. en reel fare der kan koste dig livet

 2. den fare kroppen registrer når du oplever stress 

Kroppen reagerer ens uanset om du er udsat for en reel trussel eller en oplevet trussel.

I begge tilfælde aktiveres kroppens kamp-flugt-system med alt hvad det medfører af uhensigtsmæssige reaktioner som fx ses ved symptomer på stress. 


Kroppens kamp-flugt-system er overaktivt ved stress

Kroppens kamp-flugt-system styres af vores tanker og følelser og aktiveres ved stress fordi kroppen tror den er i fare. 

Kamp-flugt-systemet sætter kroppen i højeste alarmberedskab og aktiveres i situationer, hvor du af forskellige årsager, skal yde dit mest optimale fordi din krop registrerer du er i fare.

Når du oplever stress over længere tid bliver kroppens kamp-flugt-system overaktivt, hvilket begrænser aktiviteten i kroppens modpol som er det meget vigtige ro-hvile-system. Din krop får ikke hvilet tilstrækkeligt, hvilket er essentielt for fx at genopbygge celler, udskille affaldsstoffer og opbygge immunforsvaret.


Aktivitet i kroppens ro-hvile-system er essentielt 

Når du har stress får kroppens ro-hvile-system ikke mulighed for at gøre sit arbejde, fordi kroppens kamp-flugt-system har overtaget styreringen. 

Kroppens ro-hvile-system aktiveres ved søvn, ro og hvile og er altafgørende for kroppens mulighed for at restituere og komme ud af den overbelastnings reaktion din krop befinder sig i ved stress. Det er også kroppens ro-hvile-system der bringer kroppen tilbage i normal tilstand efter du har ydet sit optimale.

Den behandling jeg tilbyder kan hjælpe dig fordi den stimulerer kroppens ro-hvile-system, og er derfor en meget effektiv behandling for stress. Jeg hjælper dig med at planlægge det bedste behandlingsforløb for dig. 


Kroppens faresignaler ved stress

Når du har været udsat for langvarigt stress over uger, måneder eller år udviser kroppen faresignaler om udmattelse.


Det kan være:

 • søvnproblemer

 • rastløshed

 • humørsvingninger

 • koncentrationsbesvær og-

 • hovedpine


Når du, af forskellige årsager, vælger at ignorere kroppens faresignaler på udmattelse, så undertrykker du kroppens behov for genoprettelse og for den ro og hvile der er så vigtig. Din krop tror den er i en konstant fare og tvinger dig til at fortsætte. Du mærker ikke, at kroppen og hjernen rent faktisk er på vej mod et sammenbrud. Hvis du ignorerer faresignaler på udmattelse er det på lang sigt meget alvorligt, da der kan forekomme kroniske skader i hjernen og påvirkning af de centrale hjernecentre der styrer både krop og psyke.


Behandling med avanceret zoneterapi for stress

Jeg kan hjælpe dig

Stress bliver ofte så omfattende, at det påvirker og griber forstyrrende ind i din hverdag og påvirker både dig selv og din familie.

Stress giver udfordringer i alle aldre, og jeg behandler både børn, unge og voksne for stress.

Jeg kan hjælpe dig med at komme videre fra en svær periode i livet og sammen planlægger vi det bedste og mest hensigtsmæssige behandlingsforløb for dig. 

Behandlingen med avanceret zoneterapi udføres ved blid manuel stimulation af punkter og zoner i ansigt, på kranie og fødder, og som regel vil du føle virkningen hurtigt, da det er en meget effektiv behandling.


Ved stress kæmper din krop for at du skal overleve 

Kamp-flugt-systemet i din krop er overaktivt når du har stress

Når du har symptomer på stress er det fordi der er ubalance i kroppens systemer, og det nervesystem der er kendt som kroppens kamp-flugt-system er overaktivt. 

Kamp-flugt-systemet er det nervesystem der hjælper dig med at overleve når du er i fare. Det er overaktivt ved stress fordi du igennem længere tid har ignoreret kroppens behov for ro og hvile, og derfor tror kroppen du er i overhængende fare og kæmper for at du skal overleve. 

Overaktivitet i kamp-flugt-systemet begrænser aktiviteten i den meget vigtige modpol til dette, der er kendt som ro-hvile-systemet. Ro-hvile-systemet er essentielt for at du fx kan genopbygge celler, udskille affaldsstoffer og opbygge dit immunforsvar - altså genopbygge ressourcer i kroppen og mobilisere et overskud. 


Derfor virker avanceret zoneterapi for stress

Behandling med avanceret zoneterapi for stress stimulerer kroppens ro-hvile-system

Behandling med avanceret zoneterapi for stress kan ved sin egenskab af at stimulere kroppens ro-hvile-system skabe den nødvendige ro og hvile i din krop og forbedre psykiske og følelsesmæssige funktioner. Der skabes gode betingelser for, at du kan genopbygge celler, udskille affaldsstoffer og opbygge dit immunforsvar - altså genopbygge ressourcer i kroppen og mobilisere et overskud.

Ved behandlingen opnås også en påvirkning af energimæssige blokeringer i din krop, så selvhelbredende processer aktiveres og systemerne i din krop kan bringes i balance.

Behandlingen frigiver kroppens naturlige modgift mod stress (og angst)

Ved behandling med avanceret zoneterapi frigives hormonet oxytocin, der er det centrale hormon i kroppens ro-hvile-system. Oxytocin er kroppens naturlige modgift mod kamp-flugt-systemet, og dermed et af de vigtigste stoffer i relation til naturlig behandling af stress (og angst).


Oxytocin har direkte indvirkning på at:

 • blodtryk og puls falder, så du føler velvære

 • aktivere serotoninreceptorer, der hæmmer aktivitet i den del af hjernen der aktiverer kroppens kamp-flugt-system

 • stresshormoner i blodet, såsom adrenalin og noradrenalin, mindskes væsentligt og-

 • sænke udskillelsen af langtidsstresshormonet kortisol


Sådan føles behandlingen for stress

Behandling med avanceret zoneterapi for stress er meget blid og behagelig og uden nogen form for skadelige bivirkninger.

Behandlingen udføres ved blid manuel stimulation af punkter og zoner i ansigt, på kranie og fødder, og som regel vil du føle virkningen hurtigt, da det er en meget effektiv behandling.

Der opnås en beroligende og afstressende effekt, da behandlingen stimulerer kroppens ro-hvile- system. Du får mulighed for at genskabe balance og normal tilstand i kroppen og kan dermed genopbygge ressourcer som krop og sind kan trække på når behovet opstår.


De mest almindelige reaktioner ved behandling med avanceret zoneterapi

Du kan, især ved de første behandlinger, opleve en opblussen af symptomer eller reaktioner på ubehandlede ubalancer. Reaktionerne skal ikke opfattes som en forværring, men et tegn på at behandlingerne giver resultat for dig - og bedring er på vej.

Øvrige reaktioner afhænger af de symptomer du kommer med.


Reaktionerne kan være:

 • afslappethed

 • træthed og dyb søvn

 • mere energi

 • følelse af lethed

 • øget vandladning

 • øget tarmfunktion og stærkt lugtende afføring

 • humørsvingninger af kortere varighed

 • psykiske reaktioner, der kan spænde fra gråd til stor glæde og befrielse samt-

 • ændret drømmeaktivitet


Det er vigtigt at drikke rigeligt med vand efter behandlingen, da dette hjælper kroppen med at rense ud.

Er du i tvivl om dine reaktioner skyldes behandlingen eller har du andre spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig.Vi planlægger sammen det bedste behandlingsforløb for dig.

Antallet af behandlinger er individuelt. Det afhænger fx af i hvilken grad du har stress, hvor længe du har haft symptomer på stress, og hvordan din krop reagerer på behandlingerne. Ingen er ens.


Voksne og stress

ALLE voksne kan blive ramt af stress. Der kan være mange grunde til, at du som voksen bliver ramt af stress, og det er individuelt hvad der kan udløse stress. Det kan både være ting på arbejdet og i privatlivet der ligger til grund for stress - selvom der er en tendens til at tænke på stress som noget der kun er arbejdsrelateret.

Stress er altid en ubalance imellem de krav og udfordringer du står overfor og de ressourcer du har til rådighed.

Symptomer på stress er kroppens naturlige reaktion på overbelastning.

Langvarig stress opstår når de begivenheder der stresser dig fortsætter med at gøre livet svært i uger, måneder eller år. Det kan fx være et alt for stort arbejdspres eller store forandringer i livet som fx skilsmisse. Stress resulterer i symptomer af forskellig art.

Symptomer på stress kan være både fysiske, psykiske og adfærdsmæssige.


Fysiske symptomer ved stress

Når kroppen påvirkes af stress kan det udløse mange fysiske symptomer. 


Det kan være:

 • hovedpine

 • mavepine

 • muskelspændinger

 • forværring af kroniske smerter

 • trykken for brystet og-

 • diarré

Længerevarende stressbetingede symptomer nedsætter evnen til at komme ovenpå igen.


Psykiske symptomer ved stress

Ofte er de første psykiske symptomer på stress: 

 • indre uro

 • rastløshed 

 • at du bliver irritabel og-

 • har tankemylder 

Ved længerevarende stress kan du blive mange drænet for energi og gejst, oplever en uendelig træthed og udmattelse. Tankerne præges af lavt selvværd og negative forestillinger om dig selv. Du kan få en oplevelse af, at alt bliver uoverkommeligt så selv dagligdagens praktiske opgaver, fx at tage et bad og lave mad, kan være helt uoverskuelige.


Adfærdsmæssige symptomer ved stress

Stress kan ændre ens adfærd i forhold til fx:

 • døgnrytme

 • kostvaner og-

 • samværet med andre mennesker

Søvnløshed er et symptom der ofte ses ved stress. Det kan være svært at falde i søvn om aftenen, samtidig med at du sover uroligt om natten og vågner tidligt om morgenen. Du er ikke i stand til at få den rette mængde søvn, ro og hvile og er derfor aldrig udhvilet. Kroppen får ikke mulighed for at restituere og genopbygge ressourcer.

Det kan være, at du har ændret kostvaner til en kost der er mere sukker-, salt - og fedtholdig. Der er en tendens til at undervægtige taber sig, og mennesker med tendens til overvægt tager på. 

Det er typisk at du vil trækker dig fra samværet med andre og bliver mere indesluttet, når du har stress. Du kan også reagere med umotiverede vredesudbrud eller aggressivitet, og på en arbejdsplads kan det føre til samarbejdsproblemer.

Jeg kan hjælpe dig med en behandling der kan mindske og afhjælpe dine stress symptomer.

Overordnet handler stress om, at der ikke er balance imellem de udfordringer du står overfor og de ressourcer du har til rådighed. Når der opstår symptomer på stress er det fordi du igennem længere tid har brugt flere ressourcer end din krop har til rådighed.

Unge og stress

Hverdagslivet kan give symptomer på stress hos dig som ung

Stress kan ramme ALLE unge.

Stress er ikke en sygdom, men en tilstand og kroppens naturlige reaktion på overbelastning.

Stress er altid en ubalance imellem de krav og udfordringer du står overfor og de ressourcer du har til rådighed. Langvarig stress, der betegnes som den farlige stress, opstår når de begivenheder der stresser dig fortsætter med at gøre livet svært i uger, måneder eller år. Det kan fx være et alt for stort arbejdspres eller store forventninger og krav til dig selv om at skulle være perfekt til alt. Det er vigtigt at huske at kortvarig stress kan være gavnlig i situationer, hvor du skal yde dit bedste fx i en eksamens situation.

Det er med stor sandsynlighed ikke kun én ting der giver dig stress, men hverdagslivet generelt, da du som ung kan opleve pres i mange af dagligdagens gøremål.  Kombinationen af skole/uddannelse, sociale aktiviteter, studiejob, familieliv m.m. kan fylde hverdagen op, så du har svært ved at nå alt det du gerne vil – på det niveau du gerne vil. Du bruger for mange ressourcer i forhold til, hvad din krop og dit sind har til rådighed, og det kan komme til udtryk både kropsligt, følelsesmæssigt og socialt.


Når du har stress har du fx:

 • kronisk hovedpine

 • negative tanker om dig selv

 • trækker dig fra socialt samvær og-

 • har et vægttab eller en vægtøgning


Nervesystemet og stress

Når du over længere tid har ignoreret kroppens behov for ro og hvile og brugt flere ressourcer end du har til rådighed oplever du symptomer på stress.

Det nervesystem der styres af vores tanker og følelser, kendt som dit kamp-flugt-system, aktiveres ved stress fordi kroppen tror den er i fare. Det er også det nervesystem der hjælper dig med at overleve, og fordi din krop tror du er i fare kæmper den hårdt for at du skal overleve. 

Du får ikke mulighed for at genopbygge kroppens ressourcer, fx genopbygge celler, udrense affaldsstoffer og opbygge immunforsvaret. Du kommer hurtigt ind i en meget uhensigtsmæssig og ond spiral når du har stress, fordi kroppen hele tiden tror du er i fare og dit kamp-flugt-system er overaktivt. Det har stor indvirkning på at det meget vigtige ro-hvile-system ikke er særlig aktivt fordi det hæmmes at kamp-flugt-systemet.

Fordi kroppens kamp-flugt-system er meget aktivt når du oplever stress kan det som voksne være svært at skabe en god kontakt til dig, fordi du vil forsøge at kæmpe imod de voksne eller flygte fra dem – uanset hvor gode intentioner de voksne har.

Aktivering af kroppens ro-hvile-system er altafgørende for kroppens restitution og deraf nedsættelse af stress niveau. Jeg kan hjælpe dig med en behandling der stimulerer kroppens ro-hvile-system, og sammen planlægger vi det bedste behandlingsforløb for dig.


Elementer der kan give symptomer på stress hos den unge

Skole og uddannelse:

I forhold til skole og uddannelse kan du opleve det som et præstationspres i forhold til at finde den rigtige praktikplads. Du kan opleve karakterpres, hvor bedømmelsen af en bestemt faglig præstation kan føles som en personlig bedømmelse af dig. Høje krav og forventninger kan komme både fra dig selv og fra dine omgivelser. Det kan være du er meget opmærksom på, at dine uddannelsespræstationer og karakterer er af stor betydning for fremtidens muligheder.

Socialt pres og sociale medier:

Du kan føle dig presset socialt og via færden på de sociale medier kan du som ung skabe en fortælling om dig selv, hvor du konstant fremstår attraktiv. Du skal være på hele tiden – selvom din krop og dit sind i virkeligheden har brug for en pause!

Det er vigtigt for dig, at du i samværet med andre unge udviser overskud og glæde, og det kan derfor være svært at indvie vennerne i, hvordan du i virkeligheden har det og fortælle om de symptomer på stress du oplever.

Familieliv:

I forhold til familielivet kan du tro, at du skuffer dine forældre, hvis du skal fortælle dem, at du ikke har det godt og oplever symptomer på stress. Det kan også være at dine forældre selv har meget travlt, og du ikke vil belaste dem med dine egne problemer.

Jeg behandler klienter der kommer fra store dele af Sjælland. Her kan nævnes Karlslunde, Greve, Solrød, Køge, Roskilde, Ishøj, Brøndby og Glostrup.

Kontaktinformation

Behandling hos Maja Rex


Tlf. 60 59 53 70

behandlinghosmajarex@gmail.com2690 KarlslundeIndhold

Åbningstider

Jeg er i klinikken tirsdag og fredag.


Copyright © 2020 Behandling hos Maja Rex

Design og udvikling Acaao