Update Reset

Angst er en normal følelse

Alle har den følelse, og den er ikke altid dårlig. Angst er en naturlig følelsesmæssig og kropslig reaktion hos alle mennesker. Den opstår når du tror der er fare på færde. Angst er både en naturlig og nødvendig reaktion der har til formål at beskytte dig imod farer. Angst bliver først uhensigtsmæssig når den forekommer på tidspunkter, hvor der reelt ikke er nogen fare på færde, og den begrænser dig i at gøre de ting du gerne vil. 

Når du har angst kan jeg hjælpe dig med at få det bedre. Jeg tilbyder en behandling der kan lindre og afhjælpe din angst, og sammen planlægger vi det bedste behandlingsforløb for dig. 

Angst opstår, som tidligere nævnt, når du tror der er fare på færde. Du tænker at noget farligt vil ske. Det giver dig en følelse af ubehag, og du tror du er nødt til at komme væk fra situationen eller måske holder du dig helt fra at gøre ting eller tage steder hen, der fremprovokerer din angst. 

Jo mere du flygter fra de situationer, hvor du oplever angst og jo mere du holder dig væk fra at gøre ting du gerne vil, jo mere forstærket bliver din angst.

Når du oplever angst tager de ubehagelige tanker og forestillinger over. Og selvom du prøver at bearbejde tankerne logisk, er det sjældent at du kan holde koncentrationen til det, fordi din krop ofte mangler ressourcer den kan trække på når du befinder dig i belastende situationer. Du kommer derfor til at tænke og konkludere uhensigtsmæssigt.

Når du har angst oplever du også følelser af skyld og skam, fx fordi du føler dig anderledes end andre og ikke kan gøre de ting andre gør. 


Angst er en overreaktion i kroppen

Ved angst (og stress) overtager et dybtliggende og mere primitivt hjerneområde styringen af dine tanker og adfærd. Dette hjerneområde hedder amygdala.  Amygdala er en del af hjernens alarmcentral og aktiveres helt automatisk når din krop registrerer fare, også selv om der ikke er en reel virkelig fare. Amygdala kan nemlig ikke skelne imellem reel fare der kan koste dig livet og de farer der registreres via ubehagelige tanker og forestillinger ved angst. Når amygdala registrerer fare sender den besked til den del af dit nervesystem der hedder det sympatiske nervesystem, som igen er en del af det autonome nervesystem. 


Angst og nervesystemet

Det autonome nervesystem er et nervesystem, der er uden for din kontrol.

Det har to underafdelinger:

Det parasympatiske nervesystem

Er kendt som kroppens ro-hvile-system. Det giver kroppen mulighed for at restituere, genopbygge ressourcer og det bringer kroppen tilbage i normal tilstand efter du har ydet det mest optimale. Aktivitet i kroppens ro-hvile-system er essentielt for at kroppen kan genopbygge celler, udskille affaldsstoffer og opbygge immunforsvaret. Dette system er aktivt når du sover og når du finder ro og hvile. 

Det sympatiske nervesystem

Er kendt som kroppens kamp-flugt system. Det har det helt klare formål at gøre dig i stand til at overleve den overhængende fare der truer dig. Det sympatiske nervesystem aktiveres når du har angst. Årsagen til dette er, at nervesystemet ikke kan skelne imellem reel fare der kan koste dig livet, og den fare der registreres via ubehagelige tanker og forestillinger når du har angst. 


Angst består af tre elementer:


Fysiske symptomer ved angst kan være:

 • åndenød

 • kvælningsfornemmelser

 • kvalmesvimmelhed

 • uvirkelighedsfølelse

 • sløret syn og

 • brystsmerter

Alle symptomer er helt ufarlige, men meget ubehagelige. Alle de ubehagelige ting du mærker og frygter har en helt naturlig forklaring. De har det helt enkelte og klare formål at beskytte dig når du oplever at der er fare på færde.


Kognitivt - sådan tænker du når du har angst

Når du har angst tænker du, at "noget dårligt og farligt" vil ske. Du ser slet ikke, at der kan være andre muligheder eller du kan ikke holde fokus på andet end de dårlige tanker.


Adfærdsmæssigt - sådan reagerer du når du har angst

Når du har angst undgår du meget ofte de situationer du oplever som farlige. Alternativt kan du med angst reagere med kamp, hvilket giver konflikter og kommer til udtryk som vrede, når du føler dig truet. På alle måder er denne adfærd med til at forværre din angst.


Behandling med avanceret zoneterapi for angst


Jeg kan hjælpe dig

Den behandling jeg tilbyder dig kan afhjælpe og lindre din angst, så de tre elementer ved angst ikke fylder din hverdag op.

Angst bliver ofte så omfattende, at det påvirker og griber forstyrrende ind i din hverdag og påvirker både dig selv og din familie.

Angst giver udfordringer i alle aldre, og jeg behandler både børn, unge og voksne for angst.

Jeg kan hjælpe dig med at komme videre fra en svær periode i livet og sammen planlægger vi det bedste og mest hensigtsmæssige behandlingsforløb for dig. 

Behandlingen med avanceret zoneterapi udføres ved blid manuel stimulation af punkter og zoner i ansigt, på kranie og fødder, og som regel vil du føle virkningen hurtigt, da det er en meget effektiv behandling.


Din krop mangler ressourcer når du har angst

Kamp-flugt-systemet i din krop er overaktivt når du har angst

Angst findes i forskellige grader, men fælles for alle med angst er, at der er ubalance i systemerne i din krop og det nervesystem der er kendt som dit kamp-flugt-system er overaktivt. Overaktivitet i kamp-flugt-systemet begrænser aktiviteten i din meget vigtige modpol til dette, der er kendt som ro-hvile-system. Ro-hvile-systemet er essentielt for at du fx kan genopbygge celler, udskille affaldsstoffer og opbygge dit immunforsvar - altså genopbygge ressourcer i kroppen og mobilisere et overskud. 

Når du har angst mangler du ressourcer og overskud, og når du befinder dig i angst provokerende situationer er det derfor svært eller umuligt at bevare overblikket og kontrollen.

Derfor virker avanceret zoneterapi for angst

Behandling med avanceret zoneterapi for angst stimulerer kroppens ro-hvile-system

Behandling med avanceret zoneterapi for angst kan ved sin egenskab af at stimulere kroppens ro-hvile-system skabe den nødvendige ro og hvile i din krop og forbedre psykiske og følelsesmæssige funktioner. Der skabes gode betingelser for, at du kan genopbygge celler, udskille affaldsstoffer og opbygge dit immunforsvar - altså genopbygge ressourcer i kroppen og mobilisere et overskud.

Ved behandlingen opnås også en påvirkning af energimæssige blokeringer i din krop, så selvhelbredende processer aktiveres og systemerne i din krop kan bringes i balance.

Behandlingen frigiver kroppens naturlige modgift mod angst (og stress)

Ved behandling med avanceret zoneterapi frigives hormonet oxytocin, der er det centrale hormon i kroppens ro-hvile-system. Oxytocin er kroppens naturlige modgift mod kamp-flugt-systemet, og dermed et af de vigtigste stoffer i relation til naturlig behandling af angst (og stress).


Oxytocin har direkte indvirkning på at:

 • dæmpe angst og mindske bekymring

 • aktivere serotoninreceptorer, som hæmmer aktivitet i den del af hjernen der aktiverer kroppens kamp-flugt-system

 • blodtryk og puls falder

 • stresshormoner i blodet, såsom adrenalin og noradrenalin, mindskes væsentligt og

 • sænke udskillelsen af langtidsstresshormonet kortisol


Sådan føles behandlingen for angst

Behandling med avanceret zoneterapi for angst er meget behagelig og uden nogen form for skadelige bivirkninger. Der opnås en beroligende og afstressende effekt og behandlingen stimulerer kroppens ro-hvile- system. Du får mulighed for at genskabe balance og normal tilstand i kroppen og kan dermed genopbygge ressourcer som krop og sind kan trække på når behovet opstår.


De mest almindelige reaktioner ved behandling med avanceret zoneterapi

Du kan, især ved de første behandlinger, opleve en opblussen af symptomer eller reaktioner på ubehandlede ubalancer. Reaktionerne skal ikke opfattes som en forværring, men et tegn på at behandlingerne giver resultat, og bedring er på vej til dig.

Øvrige reaktioner afhænger af de symptomer du kommer med.


Reaktionerne kan være:

 • afslappethed

 • træthed og dyb søvn

 • mere energi

 • følelse af lethed

 • øget vandladning

 • øget tarmfunktion og stærkt lugtende afføring

 • humørsvingninger af kortere varighed

 • psykiske reaktioner, der kan spænde fra gråd til stor glæde og befrielse samt-

 • ændret drømmeaktivitet


Det er vigtigt at drikke rigeligt med vand efter behandlingen, da dette hjælper kroppen med at rense ud.

Er du i tvivl om dine reaktioner skyldes behandlingen eller har øvrige spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte mig.


Vi planlægger sammen det bedste behandlingsforløb for dig.Angst er ikke en del af dig


Angsten er ikke dig - selvom den bruser i dig som en uforudsigelig bølge af frygt og ubehag.

Brug din dybeste vejrtrækning som et kærligt anker der giver dig et fast holdepunkt, når bølgen af angst bruser igennem dig - og husk at bølger ebber altid ud...

Livet med angst

Angst er en normal følelse

Angst har mange navne. Nogle benævnelser for angst kan være sorg, bekymring, ængstelse, frygt, skræk, nervøsitet, generthed og forsigtighed.

Det som er fælles for disse benævnelser er at du forventer noget dårligt vil ske.

Angst er en normal og naturlig følelse, alle har den, og den er ikke altid dårlig. Angst er en følelse der beskytter dig i farlige situationer. Hvis du ikke følte angst ville du komme til skade. Der er fx angst der afholder dig fra gå ud foran en bus, fordi du er bange for at blive kørt ned. Angst bliver først uhensigtsmæssig når den afholder dig fra at gøre ting og deltage i ting som du synes kunne være sjove og egentlig godt kunne tænke dig at deltage i. 


Angst giver udfordringer i alle aldre

Som barn, ung og voksen med angst oplever du forskellige udfordringer i hverdagen der både påvirker dig selv og din familie.

Jeg kan hjælpe dig med en behandling der kan lindre og afhjælpe angst.


Adfærdsmæssige og sociale udfordringer ved angst

Når du har angst forsøger du at undgå de aktiviteter der kan fremkalde angst hos dig. Undgåelsesadfærden giver sociale udfordringer, da du fx undgår at deltage i familiesammenkomster, fødselsdage med klassen, fritidsaktiviteter og/eller sociale arrangementer med arbejdet.

At tage toget sammen med familie og venner til en biograftur, tage i svømmehallen, tage elevator, færdes på store arealer med mange mennesker m.m., kan også være så store udfordringer at du helt afholder dig fra at deltage i fællesskaber.


Koncentrations- og indlæringsbesvær ved angst

Du kan opleve koncentrations- og indlæringsbesvær fordi de ubehagelige tanker og forestillinger tager over og du bruger næsten al din opmærksomhed på katastrofe tanker. Dit fokus er på forventninger om, at det værste kan ske, og du mærker efter fysiske symptomer i kroppen. Du har tankemæssige angstsymptomer som fx ” jeg klarer det aldrig”, ”jeg besvimer, hvis jeg tager toget”, ” jeg kan ikke trække vejret”, ”jeg er dødelig syg”.


Følelsesmæssige adfærdssymptomer ved angst

Når du har angst kan nervøsitet og bekymring bevirke at selv hverdagens gøremål synes uoverskuelige for dig. Transport til/fra arbejde og skole, indkøb og aflevere børn i institution og tanken om at komme for sent i skole eller på job kan helt afholde dig fra at tage af sted, da du bekymrer dig om alt det der kan gå galt. 


Fysiske symptomer ved angst

Angst kan give sygemeldinger fra både skole og arbejde. De fysiske symptomer du har opleves meget ubehagelige og nogle er så stærke at de kan fremkalde dødsangst.

Det kan være:

 • hjertebanken

 • trykken for brystet og-

 • kvælningsfornemmelse.

Der er brug for hjælp til krop og sind, da angstlidelser kan blive kroniske hvis de ikke behandles.

De klienter jeg behandler kommer fra store dele af Sjælland. Jeg behandler klienter fra Karlslunde, Greve, Solrød, Køge, Roskilde, Ishøj, Brøndby og Glostrup.

Kontaktinformation

Behandling hos Maja Rex


Tlf. 60 59 53 70

behandlinghosmajarex@gmail.com2690 KarlslundeIndhold

Åbningstider

Jeg er i klinikken tirsdag og fredag.


Copyright © 2020 Behandling hos Maja Rex

Design og udvikling Acaao